Slowakije: import televisies gedaald

In 2011 heeft Nederland voor 1,1 miljard euro aan goederen uit Slowakije ingevoerd. Dit is 13 procent minder dan in 2010. Er werden vooral minder televisies (-24 procent) ingevoerd. De uitvoer naar Slowakije lag met 1,2 miljard euro (+23 miljoen euro) nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010. Dit is de hoogste exportwaarde gemeten sinds de toetreding van Slowakije tot de EU in 2004.

Handel met Slowakije

2012-slowakije-2011-g1

Minder televisies ingevoerd

Er werd in 2011 voor bijna een half miljard euro aan televisies uit Slowakije ingevoerd. Dat is een kwart minder dan in 2010. Met een aandeel van bijna 40 procent in de invoer zijn televisies het belangrijkste importproduct. In 2010 was dit aandeel nog 50 procent. Maar de invoer van televisies uit Slowakije neemt echter sinds 2008 af.

Invoer uit Slowakije

2012-slowakije-2011-g2

Import personenauto’s gedaald

Uit Slowakije werden 14.600 nieuwe personenauto’s met een totale waarde van ruim 203 miljoen euro ingevoerd. Dat zijn er 768 stuks minder dan in 2010. De gemiddelde invoerwaarde per auto lag met 13.933 euro iets hoger dan in 2010.

Export chemie gestegen

De Nederlandse uitvoer naar Slowakije bestaat voor 60 procent uit chemie en machines. De uitvoer van chemie is in vergelijking met 2010 met 35 procent in waarde toegenomen tot 254 miljoen euro. Er werden vooral meer medicinale en farmaceutische producten aan Slowakije geleverd. De export van machines nam echter met 2 procent af tot 491 miljoen euro. Vooral computers, printers, telecommunicatietoestellen en elektrische apparaten werden minder geleverd. De export van wegtractors is daarentegen voor het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. 

Wiel Packbier

Bron: StatLine