Industriebeeld: stemming ondernemers verbeterd

Ondernemers in de industrie waren in februari 2013 minder somber dan in januari. De indicator van het producentenvertrouwen verbeterde 2 punten en kwam uit op -3,6.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2012 ruim 1 procent hoger dan in december 2011. In november lag de industriële productie vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De industrie behaalde in december 4,2 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet op de binnenlandse markt daalde minder dan de omzet op de buitenlandse markt.

De economie kromp in het vierde kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Het is de tweede kwartaal-op-kwartaalkrimp op rij.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Stemming ondernemers industrie verbeterd

Ondernemers in de industrie waren in februari 2013 minder somber dan in januari. De indicator van het producentenvertrouwen verbeterde 2 punten en kwam uit op -3,6.

In februari waren de ondernemers veel minder pessimistisch over de verwachte productie dan in januari. Ook het oordeel over de voorraden verbeterde. Over hun orderpositie waren ze daarentegen iets pessimistischer.

De ondernemers waren in februari negatiever gestemd over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche dan een maand eerder. Bijna 21 procent verwachtte dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl bijna 6 procent op een toename rekende. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden bedroeg dus -15. In januari was dat -13.

Meer voorraden in industrie

De voorraden van de ondernemers in de industrie waren in december 2012 bijna 2 procent groter dan in december 2011. In de vier voorgaande maanden waren de voorraden kleiner dan een jaar eerder. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Industrie produceert meer

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2012 ruim 1 procent hoger dan in december 2011. In november lag de industriële productie vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

De groei in december komt vooral door de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie, die 5 procent meer produceerde. Dit is de grootste branche binnen de industrie. Hiertegenover stond dat de elektrotechnische en machine-industrie bijna 8 procent minder produceerde. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie hadden een lagere productie dan in december 2011. De productie in deze branches kromp respectievelijk ruim 2 en bijna 3 procent.

Lagere omzet industrie

De industrie behaalde in december 4,2 procent minder omzet dan een jaar eerder. De omzet wordt, in tegenstelling tot de productie, niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. De omzet op de binnenlandse markt daalde minder dan de omzet op de buitenlandse markt. December 2012 telde twee werkdagen minder dan december 2011. Dit heeft een negatief effect op de omzet. De producten van de industrie waren in december bijna 3 procent duurder dan een jaar eerder.

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie realiseerde ruim 4 procent meer omzet dan een jaar eerder. Dit kwam grotendeels door hogere prijzen. In de elektrotechnische en machine-industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet daarentegen fors lager.

Weer krimp economie

De economie kromp in het vierde kwartaal van 2012 met 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Het is de tweede kwartaal-op-kwartaalkrimp op rij. In het derde kwartaal kromp de economie met 1,0 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder kromp de economie in het vierde kwartaal met 0,9 procent. De investeringen in vaste activa waren 5,2 procent lager. Huishoudens besteedden 2,3 procent minder aan goederen en diensten. Daarentegen was de overheidsconsumptie  1,1 procent hoger. Het exportvolume was 3,2 procent groter dan een jaar eerder. De invoer groeide eveneens met 3,2 procent.

De goederenproducenten produceerden 1,0 procent minder dan een jaar eerder. Terwijl de delfstoffenwinning aanzienlijk meer produceerde, kromp de productie van de bouwnijverheid sterk. De productie van de industrie lag op hetzelfde peil als in het vierde kwartaal van 2011. De productie van de commerciële dienstverlening was 1,2 procent lager. Niet-commerciële dienstverleners produceerden daarentegen 0,9 procent meer.

De Industrieradar toont in februari 2012 een negatief beeld in vergelijking met een maand eerder. Uit de beschikbaar gekomen gegevens blijkt dat 4 van de 6 indicatoren een verslechtering laten zien. Het consumentenvertrouwen verbeterde, maar blijft nog ver onder het langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen bleef deze maand gelijk. Alle indicatoren bevinden zich onder de langjarig gemiddelde ontwikkelingen.