Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

In december 2012 is in de papier- en grafische industrie 11 procent minder omgezet dan in december 2011. Per gemiddelde werkdag was het productievolume groter, het omzetvolume nam licht af. De branche deed haar producten goedkoper van de hand ten opzichte van een jaar eerder. In de onderliggende branche papierindustrie namen de orderontvangsten in waarde af.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2012)

Lagere omzet en minder afzet

De omzet van de papier- en grafische industrie was in december 11 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. In eigen land nam het bedrag aan verkopen met 15 procent af, terwijl over de grens de daling beperkt bleef tot 6 procent. In december beïnvloedde een lagere afzetprijs de omzet negatief. December telde in 2012 twee werkdagen minder dan in 2011. Per gemiddelde werkdag nam de hoeveelheid verkochte producten iets af vergeleken met een jaar eerder. Op de nationale markt was de afzet ruim 5 procent kleiner, terwijl op de exportmarkt het verkoopvolume met bijna 6 procent toenam.

Beide onderliggende branches hadden in december omzetafnames. De grafische industrie had een forsere omzetdaling (12 procent), die vooral op de nationale markt werd gerealiseerd. Hier daalde de omzet 18 procent, over de grens nam de omzet met bijna 4 procent toe. De afzet per gemiddelde werkdag daalde in deze branche met ruim 2 procent. In de papierindustrie was er een omzetdaling op de binnenlandse en buitenlandse markt, in het binnenland nam de omzet af met bijna 6 procent, op de exportmarkt met bijna 2 procent. De afzet liet een lichte krimp van bijna 1 procent zien.

In het vierde kwartaal van 2012 was de omzet van de papier- en grafische industrie 5,5 procent lager dan een jaar eerder. De afzet per gemiddelde werkdag daalde in datzelfde kwartaal minder sterk en was ruim 3,5 procent kleiner. Over heel 2012 nam de omzet af met ruim 6 procent.

Lagere waarde orderontvangsten

De papierindustrie heeft in december voor 12 procent minder aan orders binnengehaald. Op de binnenlandse markt daalde de waarde van de ontvangen orders met 11 procent ten opzichte van december 2011. Over de grens namen de orderontvangsten met 13 procent in waarde af.

De door de papierindustrie ontvangen orders vertegenwoordigden in het laatste kwartaal van 2012 een 10 procent lagere waarde vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2011. In geheel 2012 werd er voor bijna 9 procent minder aan orders ontvangen.

Producten goedkoper

Voor de producten van de papier- en grafische industrie betaalden afnemers in december 2012 bijna 1,5 procent minder dan een jaar eerder. De prijsdaling voor de exportmarkt van bijna 2 procent was iets lager dan voor de nationale markt, waar de daling beperkt bleef tot ruim 1 procent.

De prijsdaling in december in de onderliggende branche papierindustrie was sterker dan in de grafische industrie. In de papierindustrie werden de producten 2,5 procent goedkoper, terwijl de grafische industrie haar afzetprijs met ruim een half procent verlaagde ten opzichte van december 2011.

In het vierde kwartaal van 2012 werden de producten van de papier- en grafische industrie ruim 1,5 procent goedkoper ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Over het gehele jaar 2012 daalde de afzetprijs met 1,5 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Productie hoger

De gemiddelde dagproductie voor de papier- en grafische industrie was in december ruim 4 procent groter dan in de vergelijkbare maand van 2011.

De productie in het vierde kwartaal van 2012 lag bijna anderhalf procent boven dat van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In heel 2012 werd er ruim 1 procent minder geproduceerd.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In maart (verslagmaand januari 2013) worden de realisaties in de meubelindustrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      januari 2013, mei 2013, september 2013

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2013, juni 2013, oktober 2013

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2013, juli 2013, november 2013

Papier- en grafische industrie               april 2013, augustus 2013, december 2013