Denemarken: invoer in 2011 flink gestegen

Na twee jaren van daling is in 2011 de Nederlandse invoer van goederen uit Denemarken met 21 procent in waarde toegenomen. Er werd in 2011 voor 3,3 miljard euro aan goederen uit Denemarken ingevoerd. De uitvoer naar Denemarken steeg in 2011 met 10 procent tot 5,2 miljard euro. In 2010 steeg de export naar Denemarken nog met 16 procent. Het overschot op de handelsbalans is in 2011 iets gedaald en kwam uit op 1,9 miljard euro.

Invoer: meer minerale brandstoffen

De stijging van de invoerwaarde uit Denemarken komt voor een groot gedeelte door een toename van de import van minerale brandstoffen. In 2011 bestond de Nederlandse invoer uit Denemarken, mede door hoge olieprijzen, voor bijna een kwart uit minerale brandstoffen. In 2010 was dit nog 15 procent. Ook werd er meer voeding, met name zuivel, granen en veevoeder en machines uit Denemarken geïmporteerd. 

Invoer uit Denemarken, 2011

2012-denemarken-2011-g1

Uitvoer: voeding en machines

In 2011 bestond bijna de helft van de Nederlandse export naar Denemarken uit voeding en machines. Beide categorieën zijn in 2011 met ruim 10 procent in waarde toegenomen. Met name vlees (+14 procent) en telecommunicatietoestellen (+28 procent) werden meer aan Denemarken geleverd. Daarnaast steeg de export van chemische producten in 2011 met 16 procent. Hier zijn het vooral medicinale en farmaceutische producten die meer uitgevoerd werden.

Uitvoer naar Denemarken

2012-denemarken-2011-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine