Oostenrijk: uitvoer minder sterk gestegen

In 2011 heeft Nederland voor 5,2 miljard euro aan goederen naar Oostenrijk uitgevoerd. Dit is 6 procent meer dan in 2010. In 2010 steeg de uitvoer nog met 19 procent. De invoer uit Oostenrijk is in 2011 met 7 procent toegenomen tot 1,9 miljard euro. Dit resulteert in een overschot op de handelsbalans van 3,3 miljard euro. 

Goederenhandel met Oostenrijk

2013-oostenrijk-2011-g1

Uitvoer: machines met 8 procent gestegen

In 2011 waren machines en vervoermaterieel goed voor een derde van de export naar Oostenrijk. Dit aandeel is in vergelijking met 2010 iets toegenomen. In 2011 bedroeg de exportwaarde van machines 1,7 miljard euro. Dit is 8 procent meer dan in 2010. Bij de categorie voertuigen was de stijging met 31 procent het grootst. Er werden, net als in 2010, meer wegtractors (+510 stuks) uitgevoerd. Ook werden er meer vrachtauto’s (+290 stuks) verkocht.

Chemie: exportwaarde 1 miljard euro

Met een exportwaarde van 1 miljard euro (+12 procent) heeft chemie een aandeel van bijna 20 procent in de uitvoer naar Oostenrijk. Dit betekent dat de export naar Oostenrijk voor meer dan de helft uit machines en chemie bestaat. Vooral organische chemische producten (+30 procent) en kunststof (+20 procent) werden meer uitgevoerd. 

Minder papier en karton ingevoerd

De invoer van papier en karton, het belangrijkste importproduct, is in 2011 met 12 procent in waarde gedaald. Daarentegen steeg de invoerwaarde van voeding (+11 procent) en machines (+8 procent) fors.
Het aandeel van machines en fabricaten (de belangrijkste exportcategorieën) bleef met 56 procent nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010.

Invoer uit Oostenrijk naar producten

2013-oostenrijk-2011-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine