Estland: handel blijft beperkt van omvang

Ook in 2011 bleef de Nederlandse goederenhandel met Estland  beperkt. Net zoals in 2010 bedroeg zowel bij de invoer als uitvoer het aandeel in de totale goederenhandel slechts 0,1 procent. De invoer uit Estland is in 2011 met 79 procent in waarde toegenomen tot 438 miljoen euro. De uitvoer steeg met 22 procent en bedroeg hiermee 396 miljoen euro. 

Invoer stookolie meer dan verdubbeld

In 2011 werd er 592 miljoen kilogram stookolie uit Estland ingevoerd. Dat was in 2010 nog 256 miljoen kilo. Daarnaast is de gemiddelde invoerprijs per kilogram stookolie gestegen van 34 naar 44 eurocent. Hierdoor steeg de invoerwaarde met bijna 200 procent tot 258 miljoen euro. Dit betekent dat 60 procent van de invoer uit Estland betrekking heeft op stookolie.  

Invoer uit Estland

estland-g1

Toename export vooral door machines

Een derde van de uitvoer naar Estland bestond in 2011 uit machines en vervoermaterieel. De uitvoer van machines is in 2011 met 49 procent in waarde gestegen tot 131 miljoen euro. Er werden vooral meer wegtractors, landbouwtractors, personenauto’s en gespecialiseerde machines (machines voor regeling klimaat) uitgevoerd. 

Uitvoer naar Estland, 2011

estland-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine