Verkeer en vervoer

De ontwikkeling van zowel het aantal internationaal vervoerde reizigers als de internationaal vervoerde vracht door de lucht kan worden gezien als een belangrijke indicator voor de stand van de Nederlandse economie. In 2008 had de economische crisis een daling van én het passagiersvervoer én het goederenvervoer tot gevolg. Hierna herstelden de beide vervoersstromen zich met als hoogtepunt dat er in 2011 een recordaantal reizigers en recordhoeveelheid luchtvracht werd vervoerd.

Op de ‘ranglijst’ met de meeste internationaal vervoerde luchtreizigers van en naar een land, heeft Nederland al sinds 2000 een stabiele 6e plek. Bij de individuele luchthavens staat Amsterdam Schiphol Airport in 2011 op een 3e plaats. De vier regionale vliegvelden in Nederland worden de laatste jaren steeds belangrijker. Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport nemen hierbij de meeste luchtpassagiers voor hun rekening. Het internationale luchtvrachtvervoer wordt afgehandeld door Amsterdam Schiphol Airport (96 procent) en Maastricht Aachen Airport (4 procent). Hierbij is het opvallend dat er door de lucht steeds meer goederen van en naar Azië worden getransporteerd.

Het totale internationale goederenvervoer is, na een daling in 2009, in 2010 weer gestegen met 9 procent. De toename van 87 miljoen ton kwam voor twee derde voor rekening van de zeevaart en voor ruim een kwart op het conto van de binnenvaart. Ruim drie kwart van het internationale goederenvervoer naar Nederland (aanvoer) is in handen van buitenlandse transportbedrijven. Bij de afvoer uit Nederland is dit bijna de helft.

De modaliteit wegvervoer is voor het merendeel in Nederlandse handen. Echter is het aandeel van buitenlandse wegvervoerders zoals Polen, Belgen en Duitsers sinds 2006 met 5 procentpunten toegenomen tot 43 procent in 2010. In de zeevaart is het aandeel van onder Nederlandse vlag varende schepen slechts 5 procent, terwijl over de Nederlandse binnenwateren voornamelijk Nederlandse schepen varen.

Het containervervoer over zee herstelde zich gedeeltelijk in 2010 en kwam weer uit op het niveau van 2007. Hierbij nam de kustvaart (Short Sea Shipping), verkeer met havens aan vooral de Europese kusten en de Middellandse zee, met een kwart toe. De grote vaart (Deep Sea Shipping) bereikte met 2,4 miljoen stuks zelfs het hoogste niveau ooit in de aanvoer van containers. Met de afvoer van goederen inclusief de export vanuit Nederland ging het 2010 iets slechter dan in 2009. Voor alle grote bestemmingen, behalve voor China en Singapore, is een daling van het aantal containers geregistreerd.