Trends in internationale handel in diensten

In de afgelopen decennia is de handel in diensten gegroeid tot bijna 75 procent van het bbp in de hogere-inkomenslanden. Het aandeel van de uitvoer van diensten, als percentage van de totale uitvoer, is met 20 procent echter relatief laag gebleven. Dit lage uitvoerpercentage is voornamelijk het gevolg van de moeilijkheid om diensten te verhandelen.

In dit hoofdstuk wordt meer informatie gegeven over de recente trends in de Nederlandse internationale dienstenhandel. Zo blijkt allereerst dat de impact van de economische neergang en het daaropvolgende herstel voornamelijk zichtbaar was bij de uitvoer van diensten. De dienstenexport daalde enorm tussen 2008 en 2009, maar vertoonde een opvallend herstel in 2010 en 2011. Bij de invoer van diensten waren de effecten van de economische crisis en het daaropvolgende herstel minder zichtbaar: hoewel de invoer elk jaar groeide, waren de ontwikkelingen in 2009 en 2010 relatief bescheiden ten opzichte van die in de jaren ervoor. In 2011, verdubbelde de groei echter tot 6,2 procent.

De ‘overige zakelijke diensten’ is veruit de grootste categorie in de Nederlandse in- en uitvoer van diensten tussen 2004 en 2011. Hoewel deze categorie zeer divers is, met daarin onder andere transitohandel en operationele leasing, kan ongeveer de helft ervan worden toegeschreven aan diensten tussen verwante ondernemingen die niet specifiek aan elders genoemde dienstensoorten kunnen worden toegewezen. Voor zowel de in- als uitvoer, waren ‘transport’ en ‘royalty's en licentierechten’ respectievelijk de tweede en derde belangrijkste dienstencategorie in 2011.

Met een handelswaarde van bijna 12 miljard euro was de Verenigde Staten in 2011 de grootste markt voor Nederland voor wat betreft de invoer van diensten. Bij de uitvoer van diensten was Ierland, met 13,2 miljard euro in 2011, de belangrijkste bestemming voor de Nederlandse diensten. Singapore was de grootste opkomende handelspartner voor Nederland met betrekking tot de invoer van diensten tussen 2010 en 2011. Bij de uitvoer van diensten, was dit Polen met een groei van 32 procent.

Internationalisation Monitor 2012