Bedrijven met internationale handel in diensten

De effecten van de economische crisis en het daaropvolgende herstel waren bij de dienstenhandel minder zichtbaar dan bij de goederenhandel. Zo groeide de invoer van diensten zelfs nog tijdens de economische crisis. De dienstenexport daalde wel in 2009, maar noteerde in 2010 en 2011 hoge groeipercentages.

In 2011 droegen in Nederland de bedrijven in Nederlandse handen net iets meer bij aan de invoerwaarde van diensten dan de buitenlandse. Bij de export was het verschil groter: hier kon 58 procent worden toegewezen aan de eerste groep bedrijven.
Ook bedrijfsgrootte speelde een onderscheidende rol bij de internationale handel in diensten. In 2011 werd 62 procent van de import afgehandeld door het grootbedrijf. Bij de dienstenexport was dit percentage iets lager.

De sectoren die in 2011 de grootste waarden aan diensten invoerden, waren de ‘land-, mijnbouw en industrie’ en de ‘communicatie, financiële bemiddeling, onroerend goed en zakelijke activiteiten’. Voor wat betreft de export van diensten uit Nederland waren de bedrijven in de transport- en opslagsector het belangrijkst. Bovendien had deze sector, in vergelijking met de andere sectoren, in 2011 relatief de meeste bedrijven die zich bezighielden met de internationale dienstenhandel.