Groei uitvoer zwakt af

In het derde kwartaal van 2012 was de uitvoer van goederen en diensten 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen steeg met 1,9 procent en de uitvoer van diensten met 3,0 procent. De invoer van goederen en diensten was 2,6 procent hoger dan een jaar eerder. De invoer van goederen groeide met 1,8 procent en de invoer van diensten met 5,2 procent.

Uitvoer Nederlands product krimpt

De uitvoer van Nederlandse productie kromp in het derde kwartaal met 1,5 procent. Dit betekent dat na twee kwartalen van matige groei de uitvoer van Nederlandse producten weer afneemt. De wederuitvoer steeg met 5,3 procent. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Voor de Nederlandse economie is de uitvoer van Nederlandse producten belangrijker dan de wederuitvoer.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ruilvoet verslechterd

In het derde kwartaal van 2012 nam de gemiddelde invoerprijs van goederen met 3,8 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde uitvoerprijs van goederen steeg met 2,6 procent en daarmee trad er een ruilvoetverslechtering op van 1,2 procent.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.