Monitor reclamebranche derde kwartaal 2012

Na een hoopgevend tweede kwartaal van 2012 zet de daling van de omzet in het reclamewezen in het derde kwartaal toch verder door. Volgens de ondernemers verslechterde het economisch klimaat in het derde kwartaal dan ook. Voor het vierde kwartaal worden weinig veranderingen in het economisch klimaat voorzien. Wel rekenen de ondernemers op meer omzet en een hogere prijs. De verwachting voor de werkgelegenheid is vrij neutraal.

Omzetdaling houdt aan

De omzet in het reclamewezen daalde in het derde kwartaal met 6,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2012 bedroeg de omzetdaling slechts 1 procent. De vier daaraan voorafgaande kwartalen daalde de omzet sterker. De zakelijke dienstverlening als geheel deed het in vergelijking met het reclamewezen beter. Hier werd 2,6 procent meer omzet geboekt.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verder verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van oktober 2012 blijkt dat de ondernemers in het reclamewezen en marktonderzoek negatief gestemd blijven over de ontwikkelingen van het economisch klimaat. Per saldo was één op de tien ondernemers van mening dat het economisch klimaat in het derde kwartaal is verslechterd. Het aantal ondernemers dat oordeelde dat de orderpositie te klein is, was groter dan in het tweede kwartaal. Onvoldoende vraag wordt door 39 procent van de ondernemers gezien als een belemmering voor hun activiteiten, dit zijn er ongeveer evenveel als een kwartaal eerder.

Oordeel economisch klimaat Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Oordeel economisch klimaat Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)

Toename omzet en prijs in het vierde kwartaal

Ondanks dat de ondernemers voor het vierde kwartaal een verdere verslechtering van het economisch klimaat voorzien, rekenen zij op meer omzet. Ook verwacht per saldo een meerderheid van de ondernemers dat hun tarieven zullen stijgen. Op het gebied van de werkgelegenheid vormen de optimistisch gestemden slechts een kleine meerderheid.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.