Monitor architecten en ingenieurs derde kwartaal 2012

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus daalde in het derde kwartaal van 2012 opnieuw ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde voor het veertiende kwartaal achtereen. Het zijn vooral de architectenbureaus die het slecht blijven doen. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het derde kwartaal van 2012 verslechterd. Voor het vierde kwartaal van 2012 voorzien de ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat, minder werkgelegenheid en lagere afzetprijzen. Wel wordt er, zoals gebruikelijk is voor het vierde kwartaal, meer omzet verwacht.

Omzetdaling zwakt af

In het derde kwartaal van 2012 krompen de omzetten van de architecten en ingenieurs met 2,7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalt nu al sinds het tweede kwartaal van 2009. Wel zwakt de omzetdaling de afgelopen 5 kwartalen geleidelijk af. De omzet van de zakelijke dienstverlening als geheel steeg voor het derde kwartaal op rij: nu met 2,6 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Ingenieurs doen het minder slecht dan architecten

De omzet bij de architecten is met ruim 11 procent gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. Dit is de grootste daling in anderhalf jaar en geeft aan dat de malaise in de branche nog niet voorbij is. Bij de ingenieurs nam de omzet in het derde kwartaal met bijna 2 procent af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De laatste omzetstijging dateert alweer van het eerste kwartaal van 2009. De omzetdaling van de ingenieurs zwakt de laatste vijf kwartalen wel af. Hiervan is bij de architecten geen sprake.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Economisch klimaat verder verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van oktober 2012 blijkt dat per saldo één op de drie ondernemers in de branche van de Architecten-, ingenieursbureaus e.d. een verslechtering van het economisch klimaat ervaarde in het derde kwartaal. Het aantal ondernemers dat oordeelde dat de orderpositie te klein is, was groter dan in het tweede kwartaal. Onvoldoende vraag werd door 43 procent van de ondernemers gezien als een belemmering van hun activiteiten, dit is 7 procentpunt meer dan een kwartaal eerder.

Oordeel economisch klimaat architecten, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)

Oordeel economisch klimaat architecten, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)

Daling van prijzen en personeelssterkte verwacht

Ook voor het vierde kwartaal zijn de verwachtingen van de architecten overwegend negatief. Per saldo verwacht ruim één op de vijf ondernemers een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Wel voorziet per saldo 9 procent van de architecten en ingenieurs een omzetstijging in het vierde kwartaal, maar dit is gebruikelijk voor deze branche in het vierde kwartaal. Verder verwacht één op de tien zijn personeelsbestand te verkleinen, beduidend meer dan een kwartaal eerder. En ruim één op de tien ondernemers denkt dat de prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen verder zullen dalen.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.