Monitor motor- en autobranche derde kwartaal 2012

De gevolgen van de financieel-economische crisis worden in alle takken van de motor- en autobranche gevoeld. In het derde kwartaal van 2012 daalden de omzetten over de hele linie flink. De zwaarste klappen vielen in de bedrijfsautobranche waar in vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar bijna 20 procent omzet werd ingeleverd.

Omzet totale motor- en autobranche sterk gedaald

De omzet van de motor- en autobranche als geheel is in het derde kwartaal van 2012 met bijna 10 procent gedaald. Een daling van dergelijke omvang deed zich het laatst voor in het vierde kwartaal van 2009 toen de omzet met ruim 8 procent daalde. Daarna volgde een periode van onafgebroken omzetgroei die tot stilstand kwam in het eerste kwartaal van dit jaar. Na een bescheiden opleving in het tweede kwartaal van dit jaar, staan alle seinen inmiddels weer op rood.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Aantal openstaande vacatures onveranderd

Het aantal openstaande vacatures heeft zich in het derde kwartaal gestabiliseerd op het lage niveau van het tweede kwartaal van dit jaar. In totaal stonden er ongeveer 1300 vacatures open. In de laatste vijf jaar werd alleen in het vierde kwartaal van 2009 zo’n laag niveau gemeten.

Aantal openstaande vacatures 
 
Aantal openstaande vacatures

Bedrijfsautobranche zwaarst getroffen

De omzet in de bedrijfsautobranche is in het derde kwartaal met bijna 20 pocent gedaald. Aanhoudende afname van ondernemersvertrouwen draagt sinds het eerste kwartaal van dit jaar bij aan stevig omzetverlies. In het eerste en tweede kwartaal daalde de omzet met respectievelijk 11 en bijna 19 procent.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Ook verslechtering omzet bij importeurs van nieuwe personenauto’s

In het derde kwartaal van 2012 is de omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s met bijna 8 procent afgenomen. Dit is de eerste omzetdaling sinds het vierde kwartaal van 2009 toen de omzet van de importeurs met ruim 12  procent kromp. Daarna volgde een onafgebroken reeks van omzetstijgingen tot en met het tweede kwartaal van dit jaar. Toen steeg de omzet als gevolg van aangekondigde strengere bijtellings- en BPM-grenzen nog met bijna 25 procent.

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs nieuwe personenauto’s

Flinke omzetdaling personenautobranche

De omzet van de personenautobranche is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 9 procent gedaald. De omzet in de personenautobranche hangt vooral samen met het aantal verkochte nieuwe personenauto’s. Dat aantal nam in het derde kwartaal met ruim 23 procent af.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Fors minder nieuwe personenauto’s verkocht

Er zijn in het derde kwartaal van 2012 in totaal 96 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. In hetzelfde kwartaal vorig jaar waren dat er nog 126 duizend. De sterke daling in de verkopen is wellicht gedeeltelijk toe te schrijven aan de aanscherping van de bijtellings- en bpm-grenzen per 1 juli van dit jaar. Vanwege deze aanpassingen hebben veel consumenten de voorgenomen aankoop van een nieuwe auto waarschijnlijk naar voren gehaald en vóór 1 juli gedaan.

Verkopen nieuwe personenauto’s
 
Verkopen nieuwe personenauto’s

Beperkte omzetdaling autoservicebedrijven

De autoservicebedrijven hebben in het derde kwartaal van 2012 binnen de autosector het kleinste omzetverlies geleden. In vergelijking met het derde kwartaal van 2011 daalde de omzet, die overwegend uit reparatie en onderhoud wordt behaald, met ruim 1 procent.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handelaren auto-onderdelen loopt verder terug

De handelaren in auto-onderdelen en -accessoires hebben in het derde kwartaal ruim 11 procent omzetverlies geleden. Na de bedrijfsautobranche was de onderdelenbranche hiermee in het derde kwartaal de branche met de grootste omzetkrimp.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Minder omzet motorenbranche

De motorfietsenbranche boekte in het derde kwartaal van 2012 ruim 6 procent minder omzet dan in hetzelfde kwartaal van 2011. De omzetdaling komt vrijwel overeen met de daling van het aantal verkochte motorfietsen in het derde kwartaal.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Minder nieuwe motorfietsen verkocht

In het derde kwartaal van 2012 werden er ongeveer 2400 nieuwe motorfietsen verkocht. In vergelijking met het derde kwartaal vorig jaar daalde het aantal verkochte motorfietsen met ruim 5 procent.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers zijn te vinden op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en vervoer