Monitor horeca derde kwartaal 2012

De omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, nam in het derde kwartaal van 2012 met 0,7 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011. Het sentiment onder de ondernemers in de horeca is in het derde kwartaal van 2012 echter verder verslechterd. Deze verslechtering wordt weerspiegeld in een groeiend aantal ondernemers dat een krimp van omzet en personeel voorziet in het vierde kwartaal.

Omzetgroei horeca kleiner dan eerdere kwartalen

De horeca boekte in het derde kwartaal van 2012 een bescheiden omzettoename. De toename was wel kleiner dan in de eerste twee kwartalen van dit jaar. De resultaten binnen de horeca liepen uiteen. Hotels, restaurants, cafetaria’s en verblijfsrecreatie realiseerden net als in het tweede kwartaal een omzettoename. Cafés en cateringbedrijven zagen hun omzet afnemen. De omzet van cafés daalde met 2,6 procent. Bij de cateringbedrijven bedroeg de omzetafname 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Minder vacatures vervuld

In het derde kwartaal werden er in de horeca 15 duizend vacatures vervuld, 3 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal openstaande vacatures bedroeg eind oktober 2012 ruim 7 duizend, dat is duizend minder dan een jaar eerder. Ook de vraag naar nieuw personeel nam af. In het derde kwartaal kwamen er 15 duizend vacatures bij. Een jaar eerder waren dat er nog 16 duizend.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Verwachtingen economisch klimaat verslechterd

Uit de conjunctuurenquête van oktober 2012 blijkt dat het aantal ondernemers in de horeca dat meent dat het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden is verslechterd, kleiner is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde één op de vijf ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het derde kwartaal tegen één op de vier in het tweede kwartaal. De verwachtingen voor de economische ontwikkeling voor het vierde kwartaal zijn wel verslechterd. Per saldo voorziet één op de drie ondernemers in de horeca een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal. Een kwartaal eerder was dit nog één op de vijf ondernemers.

Oordeel economisch klimaat derde kwartaal 2012

Oordeel economisch klimaat derde kwartaal 2012

Afname van personeel verwacht

De ondernemers in de horecabranche zijn over het vierde kwartaal van 2012 pessimistischer gestemd dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat een afname van de omzet voorziet, is ruim tweemaal zo groot als het aantal dat een toename verwacht. Een kwartaal eerder hielden de optimistisch  en pessimistisch gestemden elkaar nog in evenwicht. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers ook pessimistischer gestemd. Per saldo voorziet 28 procent van de ondernemers een krimp van hun personeelsbestand terwijl een kwartaal eerder per saldo slechts 5 procent een afname voorzag.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Verwachting voor het vierde kwartaal 2012

Prijzen bijna 2 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca waren in het derde kwartaal van 2012 bijna 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2011. De prijsstijging lag hiermee op hetzelfde niveau als in het voorgaande kwartaal. De omzetgroei in de traditionele horeca valt daarom in het derde kwartaal geheel toe te schrijven aan de gestegen prijzen. Het volume van de verkopen daalde met 1,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste afname sinds twee jaar.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzetgroei hotels afgevlakt

In het derde kwartaal van 2012 hebben hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, 0,3 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De groei is daarmee aanzienlijk lager dan in de eerste helft van 2012 toen de omzet met ruim 3 procent toenam in vergelijking met een jaar eerder.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Omzet restaurants groeit

Met een omzetgroei van 3,3 procent deden de restaurants het beter dan de meeste horecabranches. De prijzen stegen met 1,6 procent, het volume was ruim 1 procent hoger. Vooral de maand augustus, met een omzetstijging van bijna 4 procent, was van invloed op de groei in het derde kwartaal.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Weer volumedaling cafetaria’s

Net als in het tweede kwartaal van 2012 zagen cafetaria’s, inclusief snackbars, lunchrooms en fastfoodbedrijven, ook dit kwartaal het volume dalen. De verkopen namen in het derde kwartaal met bijna 0,7 procent af in vergelijking met een jaar eerder. De prijzen stegen met 2,3 procent waardoor de cafetaria`s dit kwartaal afsloten met een omzettoename van 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetdaling cafés zet door

Cafés behaalden in het derde kwartaal 3,2 procent minder omzet dan een jaar eerder. Hiermee zet de omzetdaling, die in het tweede kwartaal van 2012 is ingezet, door. De omzetkrimp is volledig toe te schrijven aan het volume dat met ruim 5 procent afnam. De prijzen stegen met ruim 2 procent.

Omzetontwikkeling cafés 

cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca