Uitkeringsontvangers

Het gaat hier om bijstandsuitkeringen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, of een andere uitkering.