Tweeverdieners

Particulier huishouden met twee personen met persoonlijk inkomen. Het persoonlijk inkomen omvat  inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Het gebruik van de term ‘tweeverdiener’ heeft in dit geval niet alleen betrekking op paren en niet alleen op werk. In een huishouden waarin twee personen een inkomen hebben, kan het bijvoorbeeld gaan om een alleenstaande ouder en een inwonend kind. Voor één of voor beiden kan het gaan om een uitkeringsinkomen.