Realisaties: transportmiddelenindustrie

In september 2012 heeft de transportmiddelenindustrie minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoopvolume als het productievolume kleiner. De waarde van de orderontvangsten lag echter op een hoger niveau. De prijzen zijn in een jaar tijd licht gestegen.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (september 2012)

Omzetafname

De transportmiddelenindustrie zette in september 13 procent minder om dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De afzetprijzen stegen licht. September telde twee werkdagen minder dan september 2011. Hiermee nam het verkoopvolume per gemiddelde werkdag met bijna 6 procent af.

De omzetontwikkelingen op de binnenlandse markt en de exportmarkt ontliepen elkaar niet veel: in het binnenland nam de omzet 12 procent af en op de buitenlandse markt 14 procent.

In het derde kwartaal van 2012 is de totale omzet met ruim 7 procent afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze daling werd grotendeels veroorzaakt door de ontwikkeling van de omzet behaald in het buitenland; deze omzet was 12 procent lager. De omzet in het binnenland nam bijna 3,5 procent toe.

Hogere orderontvangsten

In tegenstelling tot de omzet was de waarde van de orderontvangsten in september 2012 ten opzichte van een jaar eerder hoger, ruim 25 procent. De buitenlandse orderontvangsten droegen het meest bij aan deze stijging. De waarde ervan lag 30 procent hoger. De vraag in het binnenland was 17 procent groter.

In het derde kwartaal van dit jaar nam in de transportmiddelenindustrie de waarde van de orderontvangsten met een kwart toe ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt steeg de vraag naar nieuwe producten.

Producten iets duurder

De afzetprijzen stegen in september met ruim 1 procent ten opzichte van vorig jaar. In het binnenland was de prijsstijging ruim 0,5 procent. Op de buitenlandse markt werden de producten bijna 1,5 procent duurder.

De prijsontwikkelingen in het derde kwartaal van 2012 ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder waren vergelijkbaar met die van september.

Productie neemt af

In september 2012 lag de productie van de transportmiddelenindustrie op een lager niveau dan het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was het productievolume 9 procent kleiner.

Het derde kwartaal 2012 liet ten opzichte van het derde kwartaal 2011 eveneens een productieafname zien, namelijk van bijna 6 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde afgenomen

In het tweede kwartaal van 2012 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de transportmiddelenindustrie bijna 3,5 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)