Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in september 2012 gestegen ten opzichte van de omzet van dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag groter. Vergeleken met september 2011 betaalden afnemers meer voor de producten van deze branche. In de chemische industrie namen de orderontvangsten toe, in de farmaceutische industrie daalden de orderontvangsten.

Omzet, productie en afzetprijs (september 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (september 2012)

Omzet gestegen, verkoopvolume groter

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is in september 2012 met bijna 4,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Zowel over de grens als in het binnenland nam de omzet toe, met respectievelijk bijna 2 en ruim 8 procent. Dit ondanks het feit dat de maand september dit jaar twee werkdagen minder telde dan september 2011. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag lag deze maand een stuk hoger in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

In september 2012 sprongen de farmaceutische industrie en de rubber- en kunstproductenindustrie er negatief uit. Deze onderliggende branches hadden respectievelijk ruim 6 procent en ruim 2,5 procent minder omzet dan een jaar eerder. In de chemische industrie nam de omzet het sterkst toe, met bijna 7 procent. De aardolie-industrie sloot september af met ruim 4 procent meer omzet.

In het derde kwartaal van 2012 heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie 5 procent meer omgezet dan in dezelfde periode van 2011.

Uiteenlopende orderontvangsten

In september 2012 had de chemische industrie bijna 8 procent hogere orderontvangsten dan in september vorig jaar. Op de nationale markt stegen de orderontvangsten in deze subbranche met 13 procent, op de exportmarkt met ruim 5 procent.

De farmaceutische industrie kreeg ruim 7 procent minder aan bestellingen binnen. De vraag uit het binnenland daalde met 16 procent, de vraag uit het buitenland bleef ruim 6 procent achter vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder.

Prijzen stijgen

De producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie werden in september bijna 7 procent duurder in vergelijking met september 2011. De aardolieproducten stegen in september het meest in prijs. In deze subbranche werden de producten 13 procent duurder ten opzichte van september 2011.

De producten van de branche zijn in het derde kwartaal ruim 5 procent duurder geworden.

Productie hoger

Ook in september 2012 produceerde de branche meer dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie nam met bijna 4 procent toe.

Het productievolume in het derde kwartaal was daarmee bijna 3,5 procent groter dan in het derde kwartaal van 2011.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)