In bijna alle EU-landen minder melkkoeien

In vrijwel alle EU-landen is het aantal melkkoeien in de periode 2011-2011 gedaald. Enige uitzondering hierop is Luxemburg waar het aantal melkkoeien marginaal steeg. De Nederlandse melkveestapel is minder snel gekrompen dan gemiddeld in de EU.

Aantal melkkoeien in de EU-landen varieert sterk

Duitsland is met ruim 4 miljoen melkkoeien het land met de meeste melkkoeien. Gevolgd door Frankrijk en Polen met respectievelijk 3,6 en 2,5 miljoen melkkoeien. In Malta zijn de minste melkkoeien (6 duizend). Nederland telde in 2011 ruim 1,5 miljoen melkkoeien.

Aantal melkkoeien EU-landen, 2011

2012-melkkoeien-eu-g1

Grootste krimp in Frankrijk

In vrijwel alle landen is in de periode 2001-2011 het aantal melkkoeien afgenomen. In Frankrijk kromp de melkveestapel het meest, met een afname van ruim vijfhonderdduizend melkkoeien. Spanje en Slowakije kenden procentueel gezien de grootste afname. In deze landen daalde het aantal melkkoeien met 33 procent. Luxemburg zag als enige land het aantal melkkoeien iets stijgen tot 46 duizend. In Nederland daalde het aantal melkkoeien met 6 procent. Hiermee krimpt de Nederlandse melkveestapel minder snel dan gemiddeld in de EU-landen. De gemiddelde afname van het aantal melkkoeien in de 27 EU-landen was 15 procent.

Verschil aantal melkkoeien EU-landen, 2011 t.o.v. 2001

2012-melkkoeien-eu-g2

Dyon den Haan