Statistisch Bulletin nr. 42

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen, Macro-economie.