Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

In augustus 2012 is in de papier- en grafische industrie minder omgezet dan in augustus 2011. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was eveneens kleiner, het productievolume was groter. In de onderliggende branche papierindustrie daalde de waarde van de ontvangen orders. De producten van de gehele branche waren goedkoper dan in augustus 2011.

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2012)

Lagere omzet en minder afzet

De omzet van de papier- en grafische industrie was in augustus 3,5 procent lager dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De afname kwam geheel door de ontwikkelingen in het binnenland. Daar daalde de omzet met bijna 9 procent. Op de exportmarkt was het bedrag aan verkopen ruim 2,5 procent hoger. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkopen ruim 1 procent kleiner dan een jaar eerder. Hierbij werd op de binnenlandse markt bijna 7 procent minder afgezet, terwijl de afzet op de buitenlandse markt met bijna 6 procent toenam.

In augustus werd in de papierindustrie circa een half procent minder omgezet. De omzet van de grafische industrie was 9 procent lager dan in augustus 2011.

Waarde orderontvangsten lager

De waarde van de nieuwe orders van de subbranche papierindustrie was in augustus 2012 bijna 8 procent lager dan een jaar eerder. Op de Nederlandse markt daalde de waarde van de ontvangen orders met ruim 9 procent ten opzichte van augustus 2011. Vanuit het buitenland namen de orderontvangsten met ruim 7 procent in waarde af.

Prijzen dalen

In augustus 2012 daalden de prijzen van producten van de papier- en grafische industrie met bijna 2,5 procent. Hierbij ontliepen de ontwikkelingen in het binnen- en buitenland elkaar niet veel. De prijzen op de buitenlandse markt daalden iets sterker dan op de binnenlandse markt.

De papierindustrie droeg in augustus het meest bij aan de prijsdaling in de branche. Deze onderliggende branche verkocht haar producten 3,5 procent goedkoper. De grafische industrie verlaagde haar afzetprijs met 1 procent ten opzichte van augustus vorig jaar. In beide onderliggende branches ontliepen de ontwikkelingen voor het binnen- en buitenland elkaar niet veel.

Weer meer productie

Na een aantal maanden van waarin de gemiddelde dagproductie daalde, liet de papier- en grafische industrie in augustus een stijging zien ten opzichte van een jaar eerder. In augustus 2012 werd bijna 2,5 procent meer geproduceerd.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In november (verslagmaand september 2012) worden de realisaties in de meubelindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      september 2012, januari 2013, mei 2013

Hout- en bouwmaterialenindustrie         oktober 2012, februari 2013, juni 2013

Textiel-, kleding- en lederindustrie         november 2012, maart 2013, juli 2013

Papier- en grafische industrie               december 2012, april 2013, augustus 2013