Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in augustus 2012 meer omgezet dan in augustus vorig jaar. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren eveneens groter. Ook de afzetprijzen stegen in deze branche in vergelijking met het jaar ervoor. De onderliggende branches chemische en farmaceutische industrie ontvingen in augustus meer orders ten opzichte van vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (augustus 2012)

Hogere omzet

In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie is de omzet in augustus 2012 met ruim 8 procent gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. In het binnenland nam de omzet met bijna 10 procent toe, op de buitenlandse markt met bijna 7 procent. Augustus 2012 telde evenveel werkdagen als dezelfde maand het jaar ervoor. De producten werden ruim 7 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag steeg het verkoopvolume met bijna 1 procent vergeleken met een jaar geleden.

De aardolie-industrie liet in augustus de grootste omzetstijging zien, hier nam het bedrag aan verkopen met 13 procent toe. De omzet in de chemische- en rubber- en kunststofproductenindustrie nam met respectievelijk bijna 6 en ruim 2 procent toe. De omzet in de farmaceutische industrie nam als enige in het rijtje af. Het bedrag aan verkopen daalde in deze branche met ruim 2,5 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2011.

Toename orderontvangsten farmaceutische industrie

In augustus 2012 nam de waarde van de orderontvangsten in de farmaceutische industrie met ruim 7 procent toe ten opzichte van vorig jaar. De buitenlandse orderontvangsten waren geheel verantwoordelijk voor deze stijging, de vraag naar producten nam hier met bijna 9 procent toe. De binnenlandse orderontvangsten namen met ruim 6 procent af vergeleken met een jaar eerder.

In de chemische industrie nam de waarde van de ontvangen orders in augustus met bijna 2 procent toe. In deze branche was de binnenlandse vraag naar producten verantwoordelijk voor de stijging, de orderontvangsten namen hier met bijna 6 procent toe. De buitenlandse vraag naar chemische producten bleef vrijwel gelijk.

Afzetprijzen hoger

De afzetprijs in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in augustus 2012 ruim 7 procent hoger ten opzichte van augustus vorig jaar. Producten op de binnenlandse markt stegen 9 procent in prijs, die op de buitenlandse markt werden ruim 6 procent duurder.

De aardolie-industrie liet in augustus de sterkste prijsstijging zien, de prijs steeg in deze branche met 18 procent in vergelijking met augustus 2011. De prijzen in de chemische- en farmaceutische industrie bleven nagenoeg gelijk. De rubber- en kunststofproductenindustrie verhoogde haar afzetprijs met bijna 1 procent.

Productievolume neemt toe

Het productievolume per gemiddelde werkdag nam in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie in augustus 2012 met ruim 1 procent toe ten opzichte van dezelfde maand het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)