Statistisch Bulletin nr. 40

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:  Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Internationale handel, Prijzen