Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in juli 2012 minder omzet geboekt dan in juli 2011. De verkopen in Nederland namen toe, aan het buitenland werd juist minder verkocht. Zowel het omzetvolume per gemiddelde werkdag als de gemiddelde dagproductie waren in juli lager dan een jaar eerder. De afzetprijzen waren hoger dan in juli 2011. Het volume van de bruto toegevoegde waarde in het tweede kwartaal 2012 was kleiner dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2012)

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2012)

Omzet gedaald

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is in juli 2012 met bijna 4 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Omdat juli een werkdag meer had dan een jaar eerder en ook hogere afzetprijzen kende was de afzet per gemiddelde werkdag zelfs 12 procent lager.

In Nederland steeg de omzet met 1,5 procent, de export nam daarentegen met 9 procent af. Deze ontwikkelingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan de subbranche voedingsmiddelenindustrie.

Producten duurder

Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie rekenden in juli bijna 4 procent meer voor hun producten dan in juli vorig jaar. Klanten in Nederland waren met een prijsstijging van bijna 4,5 procent duurder uit dan buitenlandse afnemers die bijna 3,5 procent meer moesten betalen. De prijzen in de subbranche voedingsmiddelenindustrie stegen met ruim 3,5 procent. De drankenindustrie voerde, met bijna 3 procent, de laagste prijsverhoging door. De producten van de tabakverwerkende industrie werden ruim 7 procent duurder.

Lagere productie

In juli 2012 was de gemiddelde dagproductie in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 3 procent lager dan in juli 2011. Voor de subbranches voedingsmiddelenindustrie en tabakverwerkende industrie was dit respectievelijk ruim -2 procent en bijna -17 procent. Subbranche drankenindustrie sprong er uit met een toename van ruim een half procent.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

In het tweede kwartaal van 2012 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 2 procent kleiner dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)