Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In juli 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook waren per gemiddelde werkdag het verkoop- en productievolume kleiner. De waarde van de ontvangen orders daalde in juli en ook het prijsniveau lag lager.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2012)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2012)

Omzet neemt af

In juli 2012 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 7 procent lager dan in juli 2011. De afzetprijzen daalden ten opzicht van dezelfde maand van het vorige jaar en juli telde een werkdag meer dan in 2011. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was hiermee bijna 9 procent kleiner.

De omzet in de basismetaalindustrie daalde met 16 procent ten opzichte van een jaar geleden; ook in voorgaande maanden liet deze subbranche een negatieve ontwikkeling zien. Het bedrag aan verkopen in de metaalproductenindustrie daalde met ruim 1 procent in vergelijking met juli 2011. In deze subbranche verliepen de zaken op de exportmarkt voorspoediger dan op de binnenlandse markt: het bedrag aan buitenlandse verkopen steeg met bijna 6 procent, maar aan binnenlandse klanten werd 6 procent minder verkocht dan een jaar eerder.

Orderontvangsten dalen

In juli 2012 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 4 procent minder aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse markt als uit het buitenland nam de vraag af: de waarde van de ontvangen orders daalde respectievelijk met ruim 6 procent en met bijna 3 procent.

In de basismetaalindustrie bestelden buitenlandse klanten voor 13 procent minder dan een jaar eerder; op de binnenlandse markt was er sprake van een daling van 24 procent. Al vanaf begin 2012 zijn deze negatieve ontwikkelingen in de orderontvangsten te bespeuren. In de metaalproductenindustrie namen de orders op de exportmarkt in juli 2012 nog met ruim 9 procent toe. Op de binnenlandse markt namen de orderontvangsten in deze subbranche af met bijna 2 procent. De totale waarde van de ontvangen orders nam hiermee in de metaalproductenindustrie toe met ruim 3 procent.

Prijzen dalen verder

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in juli 2012 ruim 2 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De prijzen op de exportmarkt daalden harder dan die in het binnenland.

In de basismetaalindustrie daalden de prijzen met ruim 6 procent, terwijl in de metaalproductenindustrie de prijzen nagenoeg gelijk bleven.

Productie neemt af

Het productievolume per gemiddelde werkdag was in juli 2012 bijna 3 procent kleiner dan een jaar eerder.

Volume bruto toegevoegde waarde vrijwel gelijk

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in het eerste kwartaal van 2012 vrijwel gelijk aan dat in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)