Belangrijkste handelspartners van EU-landen en het aandeel van Nederland in de totale handel van EU-landen, 2011