Productie zomerse groenten toegenomen

In 2011 is ruim twee miljoen ton zomergroenten geproduceerd, dat is bijna een kwart meer dan in 2000. De groei in de productie van courgette was in deze periode het grootst. Sperziebonen nemen met bijna 5 duizend hectare het grootste aandeel (20 procent) van het areaal zomergroenten in beslag.

Meer productie op minder grond

De productie zomergroenten steeg in de periode 2000 tot en met 2011 met 386 miljoen kg (+23 procent). Het areaal daalde in die periode met bijna 1,5 duizend hectare (-6 procent) tot 24 duizend hectare. De productiegroei is grotendeels toe te schrijven aan de groei in teelt onder glas. In de jaren 2000-2011 steeg het aandeel onder glas geproduceerde zomergroenten met 6 procent naar 79 procent van de productie. De opbrengsten per hectare van zomergroenten geteeld onder glas zijn gemiddeld 20 keer hoger dan de andere zomergroenten.

Areaal en productie zomergroenten 

2012-zomergroenten-g1

Courgette grootste stijger

In 2011 is 18 duizend ton courgette geproduceerd, dat is bijna tweederde meer dan in 2000. Dit was de grootste stijging in de productie van zomergroenten. De grootste groei in areaal zat ook bij courgette. Het areaal courgette groeide vanaf 2000 met 77 procent tot 265 hectare in 2011. Tomaten staan op de tweede plaats met een areaalsuitbreiding van 570 hectare (+50 procent). Op plaats drie is de rode biet te vinden met een plus van bijna 150 hectare (+42 procent). De grootste daling in areaal zomergroenten zat bij radijs (-36 procent) gevolgd door doperwt (-33 procent) en kropsla en overige sla (-23 procent). In totaal daalde het areaal zomergroenten met 6 procent.

Ontwikkeling areaal 2000-2011, enkele zomergroenten

2012-zomergroenten-g2

Areaal sperziebonen het grootst

In 2011 nemen sperziebonen met 4,9 duizend hectare het grootste aandeel (20 procent) van het totaal areaal zomergroenten in, gevolgd door doperwten met 3,9 duizend hectare en bos- en waspeen met 3,2 duizend hectare. De tomaat is met 1,7 duizend hectare goed voor het grootste areaal zomergroenten in kassen.

Top 10 areaal zomergroenten

2012-zomergeoenten-g3

Renzo Ghianni

Bron: StatLine

.