Monitor motor- en autobranche vierde kwartaal 2011

In het vierde kwartaal van 2011 was de omzet in de motor- en autobranche ruim 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet in de auto-onderdelen en -accessoirebranche nam het sterkste toe, namelijk ruim 10 procent.

Omzetgroei motor- en autobranche vlakt af

De omzetgroei in de motor- en autobranche is in het vierde kwartaal van 2011 verder afgenomen. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder was de toename ruim 2 procent. In het vierde kwartaal van 2010 werd nog bijna 15 procent meer omzet geboekt. Sindsdien vlakt de groei af.

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Aantal openstaande vacatures blijft op hetzelfde niveau

In het aantal openstaande vacatures in de auto- en motorbranche is al negen maanden lang weinig tot geen beweging. De aantallen schommelen rond de 1800. Alleen in het eerste kwartaal van 2011 lag het aantal boven de 2000, de hoogste stand in de afgelopen drie jaar.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Omzet bedrijfsautobranche nog steeds in de plus

Na drie kwartalen met forse omzetstijgingen is de omzet van de bedrijfsautobranche in het vierde kwartaal van 2011 minder sterk toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2010 kwam de omzet ruim 8 procent hoger uit. De omzet groeide in de eerste drie kwartalen van 2011 nog met 17 tot 24 procent.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetstijging importeurs van nieuwe personenauto’s blijft teruglopen

In het vierde kwartaal was de omzetstijging bij de importeurs van nieuwe personenauto’s ruim 5 procent. De omzet nam daarmee minder sterk toe dan in de voorgaande vier kwartalen.

Omzetontwikkeling importeurs van nieuwe personenauto’s

Omzetontwikkeling importeurs van nieuwe personenauto’s

Aantallen verkochte personenauto’s hoger

In het laatste kwartaal van 2011 zijn 102 duizend nieuwe personenauto’s verkocht. Dit is een stijging van 10 procent in vergelijking met vorig jaar. De groei was sterker dan in het derde kwartaal van 2011, toen lag het aantal verkochte auto’s 4 procent hoger dan een jaar eerder.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Omzet autoservicebedrijven licht gestegen

De autoservicebedrijven (dat zijn o.a. bandenservicebedrijven en carrosserieherstellers) kenden in het vierde kwartaal van 2011 een geringe omzetstijging. De omzet kwam bijna 2 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handel in auto-onderdelen neemt toe

Handelaren in auto-onderdelen boekten in het vierde kwartaal van 2011 een omzetstijging van ruim 10 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010. Dit betreft de kleinste omzetgroei van de laatste twee jaar. Desondanks is er nog sprake van forse groei in deze branche.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Hogere omzet motorenbranche

De motorenbranche kende in het vierde kwartaal van 2011, na een viertal kwartalen met omzetkrimp, een positieve omzetontwikkeling in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2010. De omzet in de motorenbranche nam toe met ruim 3 procent. Dit is pas het derde kwartaal met een groei sinds het eerste kwartaal van 2008. Deze subbranche omvat naast handel in (onderdelen van) nieuwe- en tweedehands motorfietsen ook reparatie van motoren.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Aantal verkochte nieuwe motorfietsen naar dieptepunt

In het vierde kwartaal van 2011 werden er 900 nieuwe motorfietsen verkocht. Sinds 2000 is het aantal verkochte motorfietsen niet zo laag geweest. Het gehele jaar 2011 laat een verkoop van bijna 11000 motorfietsen zien, het laagste jaartotaal van deze eeuw.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer