Monitor IT-dienstverlening eerste kwartaal 2012

De omzet van de IT-dienstverleners is in het eerste kwartaal van 2012 lager uitgekomen dan een jaar eerder. Ook de prijzen lieten een negatieve ontwikkeling zien en daalden voor het vierde kwartaal op rij. Een meerderheid van de ondernemers ervaarde dan ook een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012. Voor het tweede kwartaal verwacht een kleine meerderheid van de ondernemers een lichte verbetering van het economisch klimaat die gepaard gaat met een hogere omzet, hogere prijzen en meer werkgelegenheid.

Omslag omzetontwikkeling IT-dienstverleners

De IT-dienstverleners hebben in het eerste kwartaal 0,1 procent minder omgezet dan in hetzelfde kwartaal van 2011. Na zes kwartalen op rij waarin de vraag naar IT-diensten toenam, liet dit eerste kwartaal een omslag zien. Ondanks de licht negatieve ontwikkeling in het eerste kwartaal van 2012 doen de IT-dienstverleners het al vier achtereenvolgende kwartalen beter dan de zakelijke dienstverleners. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zagen dit kwartaal hun omzet met 0,3 procent krimpen ten opzichte van een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Wederom prijsdaling

In het eerste kwartaal van 2012 waren de prijzen in de IT-dienstverlening 4 procent lager dan in de zelfde periode een jaar eerder. Dit was het vierde achtereenvolgende kwartaal waarin de ondernemers hun prijzen zagen dalen. Door de crisis concurreren IT-dienstverleners op de prijs van hun diensten om opdrachten binnen te halen.

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Prijsontwikkeling IT-dienstverlening (SBI 62) t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Verwachting economisch klimaat weinig beter

Bijna één op de drie ondernemers in de IT-dienstverlening ervaarde een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal zo blijkt uit de conjunctuurenquête van april 2012. Voor het tweede kwartaal zijn de verwachtingen weinig beter. Per saldo verwacht 2 procent een verbetering van het economisch klimaat.

Minder IT-dienstverleners met een positieve personeelsverwachting

Net als voor het eerste kwartaal verwacht een meerderheid van de IT-dienstverleners voor het tweede kwartaal van 2012 een omzetstijging. De ondernemers die een stijging van de prijzen voorzien, zijn ook in de meerderheid. Ten opzichte van het vorige kwartaal, is het percentage ondernemers dat een personeelsuitbreiding voorziet, aanzienlijk geslonken. Per saldo zijn de positief gestemden in de IT-dienstverlening nog wel in de meerderheid. Dit in tegenstelling tot de zakelijke dienstverlening waar een meerderheid van de ondernemers een krimp van het personeelsbestand voorziet.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Informatie en communicatie; omzetontwikkeling, SBI 2008

Monitor prijzen commerciële dienstverlening, eerste kwartaal 2012

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten