Monitor juridische en administratieve diensten eerste kwartaal 2012

De juridische en administratieve dienstverleners noteerden in het eerste kwartaal van 2012 een lichte omzetdaling. Ondanks de lichte stijging over heel 2011 is dit het derde kwartaal op rij waarin de omzet daalde. Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat het aantal juridische en administratieve dienstverleners dat negatief oordeelde over de ontwikkeling van het economisch klimaat in het eerste kwartaal ruim in de meerderheid was. De ondernemers in deze branche verwachten voor het tweede kwartaal van 2012 een lagere omzet, een krimpend personeelsbestand en lagere tarieven voor hun diensten.

Lichte omzetdaling

De omzet van bedrijven werkzaam in de branche Juridische diensten en administratie daalde in het eerste kwartaal van 2012 met 0,4 procent. De ontwikkeling van deze branche is vergelijkbaar met die van de totale zakelijke dienstverlening. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel zagen hun omzet in het eerste kwartaal van 2012 met 0,3 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste helft van 2011 boekten zij nog een kleine omzetstijging maar ze sloten het jaar af, net als de juridische en administratieve dienstverleners, met een lichte krimp.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetstijging rechtskundige dienstverleners zet door

De omzet van de rechtskundige dienstverleners steeg in het eerste kwartaal van 2012 met 3,6 procent. Na twee relatief mindere jaren waarin de omzetgroei onder de 1 procent bleef, was 2011 een beter jaar. De rechtskundige dienstverleners zagen in dat jaar hun omzet stijgen met 2,3 procent. Deze omzetgroei zette zich in het eerste kwartaal van 2012 voort. Bij de accountants- en administratiekantoren was nog geen herstel zichtbaar. Hun omzet daalde in het eerste kwartaal van 2012 met 2,4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Oordeel economisch klimaat sterk verslechterd

In het eerste kwartaal waren er geen ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening die ervaarden dat het economisch klimaat was verbeterd. Per saldo meldde 18 procent een verslechtering. Ook voor het tweede kwartaal zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van het economisch klimaat negatief. Per saldo verwacht 13 procent een verdere verslechtering.

Omzetafname verwacht

Het aantal juridische en administratieve dienstverleners dat een omzetdaling verwacht, is sterk toegenomen. Per saldo verwacht 20 procent een afname van de omzet in het tweede kwartaal. Over de tarieven en het personeelsbestand in hun branche zijn de ondernemers ook negatief. Per saldo verwacht 4 procent van de ondernemers een daling van de tarieven.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012

Verwachting voor het tweede kwartaal 2012
Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.