Zo vader, zo zoon

De sociaal-economische positie van kinderen hangt voor een deel samen met die van de ouders. Er is bijvoorbeeld een duidelijke relatie tussen het onderwijsniveau van vaders en zonen, vaders en dochters en van moeders en dochters. De formule is: naarmate de ouder hoger opgeleid is, heeft het kind ook vaker een hoog onderwijsniveau. Zelfs bestaat er een verband tussen de onderwijsrichting van ouders en hun kinderen.

Onderwijssucces heeft naast een genetische ook een culturele oorzaak. Kinderen die opgroeien in cultureel meer ontwikkelde kringen, bewegen zich later zelf ook makkelijker in dit soort kringen. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om een hoge opleiding te voltooien. Ten slotte speelt ook inkomen een rol: als ouders meer geld te besteden hebben, dan maakt dat het voor hen makkelijker om hun kind een goede opleiding te laten volgen.

Zonen volgen hun vaders in opleidingsniveau …

Ruim de helft van alle zonen met een opleiding op het niveau van basisonderwijs of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs heeft ook een laagopgeleide vader. Aan de andere kant heeft 20 procent van de hoogopgeleide zonen (niveau hbo of universiteit) een laagopgeleide vader. Niet meer dan 10 procent van de laagopgeleide zonen, maar 30 procent van de hoogopgeleide zonen hebben een hoogopgeleide vader. 
Tussen vaders en dochters en tussen moeders en dochters of zonen bestaat een soortgelijke samenhang, al is die niet zo sterk als tussen vaders en zonen of dochters.

... en in opleidingsrichting

Een op de drie zonen heeft een opleiding gevolgd in dezelfde opleidingssector als zijn vader. Vooral vaders die zijn opgeleid in de landbouw of de techniek zien hun zonen dit ook doen: 40 procent (landbouw), respectievelijk 30 procent (techniek) van de zonen volgen de opleidingskeuze van hun vader. Overerving van de opleidingskeuze bestaat ook binnen de andere opleidingssectoren, maar die relaties zijn minder sterk dan voor landbouw en techniek. Ook voor de opleidingsrichting is de samenhang tussen de onderwijsrichting van dochters en vaders veel minder sterk dan tussen zonen en hun vaders.

Onderwijsniveau kinderen naar het ouderwijsniveau van hun ouders

Opleidingsniveau van vaders en zonen

1) Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder thuiswonende jongeren van 15 tot 27 jaar.

Bron: ‘Zo vader, zo zoon’.