Barometer beroepsbevolking

Klik op een gekleurd blok voor recente informatie over de omvang en ontwikkeling van een groep.

Blokkenschema Beroepsbevolking Bevolking 15 tot 75 jaar Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking: voltijd Werkzame beroepsbevolking: deeltijd Werkloze beroepsbevolking Wil meer uren werken, beschikbaar Wil niet meer uren werken of niet beschikbaar Niet- beroepsbevolking Beschikbaar, niet gezocht Gezocht, niet-beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar Vanwege weinig resultaat Vanwege andere reden Wil wel werken Wil/kan niet werken