Statistisch Bulletin nr. 21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen, Inkomen en bestedingenIndustrie en energie