Singapore: handel in 2011 gedaald

In 2011 is de Nederlandse goederenhandel met Singapore in waarde gedaald. De invoer daalde met 9 procent tot 2,4 miljard euro. De uitvoer naar Singapore nam, in vergelijking met 2010, licht af met 0,2 procent tot 2,9 miljard euro. Omdat de invoer veel harder daalde dan de uitvoer is het overschot op de handelsbalans met Singapore gestegen tot 0,5 miljard euro.

Geneesmiddelen belangrijkste importproduct

De invoer van geneesmiddelen uit Singapore bedroeg ruim een half miljard euro. Dit is ruim 20 procent van de totale invoer. Daarnaast zijn computers en printers (aandeel 19 procent) en organische chemische verbindingen (aandeel 13 procent) belangrijke importproducten. Samen zijn deze goed voor meer dan de helft van de totale invoer uit Singapore.

Invoer uit Singapore

2012-singapore-g1

Uitvoer nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010

De Nederlandse export van goederen naar Singapore is in 2011 nauwelijks gedaald (-0,2 procent) vergeleken met 2010. De uitvoer  van aardolieproducten is, mede door gestegen olieprijzen, met 12 procent toegenomen. Daar tegenover stond een daling van de uitvoer van chemische producten met 42 procent. Vooral de export van medicinale en farmaceutische producten is in 2011 bijna helemaal stilgevallen. De uitvoer van machines, het belangrijkste exportproduct, is met 5 procent in waarde gedaald. Met name de uitvoer van straalmotoren en machines voor metaalbewerking nam af.

Uitvoer naar Singapore

2012-singapore-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine