Metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurtest van april 2012 laat een nog altijd pessimistisch beeld zien van de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. In de afgelopen periode zijn de orderontvangsten teruggelopen en de ondernemers beoordelen hun orderportefeuille als te klein. De bezettingsgraad van de productie-installaties is gedaald en de vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn somber.

Kleinere orderportefeuille

De ondernemers hebben in de eerste drie maanden van dit jaar minder orders ontvangen dan in de voorgaande maanden. De werkvoorraad nam daardoor af. De index orderportefeuille, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, is met twee punten gedaald naar 101,9 (sept  2011=100). De huidige omvang van de orderportefeuille wordt door per saldo 17 procent van de ondernemers als te klein beoordeeld. De groep pessimisten is in anderhalf jaar niet zo groot geweest.  

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Minder personeel

Voor de periode april tot en met juni verwachten de ondernemers een krimp in de werkgelegenheid in hun branche. Bij 10 procent van de bedrijven verwacht men weliswaar personeel aan te trekken. Maar de groep bedrijven die daarentegen een kleiner personeelsbestand voorziet, is met 23 procent beduidend groter. Het productieniveau zal in het tweede kwartaal nauwelijks hoger liggen dan in de eerste drie maanden van dit jaar, volgens de ondernemers. Verder zullen de afzetprijzen ongewijzigd blijven.

Verwachting voor april tot en met juni 2012

Verwachting voor april tot en met juni 2012

Lagere bezettingsgraad

De bezettingsgraad van de productie-installatie lag in april met 79 procent één procentpunt lager dan in januari. De concurrentiepositie verbeterde licht. Dat geldt voor zowel de binnenlandse markt als de exportmarkt.