Nieuwste bestelauto's maken meeste kilometers

In 2009 hebben bestelauto’s met een Nederlands kenteken in totaal 17,5 miljard kilometer gereden. Bijna 88 procent van deze kilometers werd gereden door bestelauto’s die op naam staan van een bedrijf. Particuliere bestelauto’s rijden gemiddeld minder kilometers dan bestelauto’s van bedrijven. Nieuwere bestelauto’s, zowel van bedrijven als particulieren, legden gemiddeld meer kilometers af.

Bouw rijdt kwart van totaal

Bestelauto’s in de bouwsector reden in totaal 4,1 miljard kilometer in 2009. Dit is ruim een kwart van het totaal aantal kilometers dat bedrijfsbestelauto’s – hiertoe behoren ook de bestelauto’s van eenmanszaken - aflegden. De bouwsector bezit echter ook ruim 28 procent van de bestelauto's die op naam staan van een bedrijf. Het gemiddelde jaarkilometrage ligt in de bouw dus iets onder het gemiddelde van alle bedrijfsbestelauto’s.

Per auto meeste kilometers in vervoer en opslag

Gemiddeld hebben bedrijfsbestelauto’s in 2009 bijna 19 duizend kilometer afgelegd. In de sector vervoer en opslag was het gemiddelde jaarkilometrage het hoogste, met bijna 30 duizend kilometer. In de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten reden bestelwagens gemiddeld het minste, namelijk 12,4 duizend kilometer.

Gemiddeld door bestelauto’s gereden afstand per bedrijfstak, 2009

Gemiddeld door bestelauto’s gereden afstand per bedrijfstak, 2009

Particuliere bestelauto’s maken minder kilometers

In Nederland reden in 2009, naast bedrijfsbestelwagens, bijna 156 duizend bestelauto’s rond die in het bezit waren van particulieren. Gezamenlijk legden deze particuliere bestelwagens 2,2 miljard kilometer af. Gemiddeld reden ze in dat jaar 13,8 duizend kilometer, een stuk minder dan bestelauto’s van bedrijven.

Bestelauto’s uit Flevoland rijden het meest

Bestelauto’s waarvan de eigenaar gevestigd was in Flevoland reden in 2009 gemiddeld de meeste kilometers. Dit geldt voor zowel bedrijfs- als voor particuliere bestelauto’s. Overigens betekent dit niet dat deze kilometers ook allemaal in deze provincie zijn afgelegd. Ook verkeer naar andere regio’s kan hier een rol spelen. Limburgse bezitters van bestelauto’s, zowel van bedrijven als van particulieren, legden gemiddeld de minste kilometers af.

Gemiddeld door bestelauto’s gereden afstand per provincie, 2009

Gemiddeld door bestelauto’s gereden afstand per provincie, 2009

Nieuwe bestelauto’s rijden meer dan oude

Bedrijfsbestelauto’s reden in 2009 minder kilometers naarmate ze ouder waren. Dit geldt voor alle bedrijfstakken. Bestelauto’s van 0 tot 4 jaar oud reden gemiddeld bijna 25 duizend kilometer, bijna anderhalf keer zoveel als bestelauto’s van 4 tot 10 jaar oud. Die legden op hun beurt gemiddeld weer anderhalf maal zoveel kilometers af als bestelauto’s van 10 jaar of ouder.

Gemiddeld door bestelauto’s gereden afstand naar leeftijd van het voertuig in 2009

Gemiddeld door bestelauto’s gereden afstand naar leeftijd van het voertuig in 2009

Ook onder bestelauto’s in het bezit van particulieren zijn het de bestelauto’s jonger dan 10 jaar die gemiddeld de meeste kilometers afleggen. Deze bestelauto’s reden gemiddeld anderhalf keer zoveel kilometers als die van 10 jaar en ouder. Tussen bestelauto’s van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 10 jaar was echter nauwelijks verschil in jaarkilometrage te zien.

Paul de Winden en Doreen Ewalds

Bron:
- StatLine: Bedrijfsbestelauto’s; gereden km’s, bedrijfstakken (SBI 2008) en regio’s

- StatLine: Bedrijfsbestelauto’s; km’s, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

- Tabel: Bestelauto's van particulieren; gereden km's, leeftijd voertuig en regio’s, 2009