Monitor dienstenprijzen, vierde kwartaal 2011

In het vierde kwartaal van 2011 waren de prijzen van de commerciële dienstverlening ruim een half procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Hogere prijsstijging in de transportsector

De prijzen van diensten in de transportsector waren in het vierde kwartaal 2 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was de stijging nog 1,6 procent.
Binnen de transportsector was vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 3,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door gestegen brandstofkosten. Vervoersondersteunende activiteiten waren 2 procent duurder. Vervoer over water was bijna 5 procent duurder. Dit komt voornamelijk door de sterke vraag uit Amerika en Australië.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Kleinste stijging prijzen in de overige zakelijke dienstverlening

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening waren gemiddeld 0,1 procent hoger dan een jaar eerder. Diensten van advocaten en ingenieurs stegen het meest in prijs, respectievelijk met 2,9 procent en 3,2 procent. Daarentegen waren de diensten van keuring en controle 3,7 procent goedkoper. Diensten van softwareconsultants daalden het sterkst in prijs met 6,4 procent. Dit is de grootste daling sinds het eerste kwartaal van 2006.  

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Ömer Eryigit

Bron: StatLine, Dienstenprijzen

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening

De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.