Banken parkeren veel geld bij de centrale bank

Nederlandse banken hadden aan het eind van het vierde kwartaal van 2011 per saldo 178 miljard euro geparkeerd staan bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB had dit geld op haar beurt weer uitstaan bij de Europese Centrale Bank (ECB). Sinds half 2011 zijn zowel de tegoeden die banken bij DNB hebben als de tegoeden die DNB bij de ECB heeft, explosief gestegen.

Tegoeden lopen op

Dagelijks gaan er grote geldstromen tussen banken onderling en tussen banken en DNB over en weer. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2011 waren de tegoeden van Nederlandse banken bij DNB (als saldo van deze grote geldstromen) 62 miljard euro hoger dan aan het eind van het voorgaande kwartaal. Mede door de financieel-economische situatie leken de Nederlandse banken in de tweede helft van 2011 de veiligheid van DNB boven meer uitzettingen in de markt te prefereren.

De vele miljarden euro’s die banken bij DNB aanhouden, heeft DNB op haar beurt uitstaan de ECB. Aan het einde van het vierde kwartaal 2011 had DNB op deze rekening bij de ECB een bedrag van 153 miljard euro uitstaan. Aan het eind van het tweede kwartaal bedroegen de tegoeden nog 21 miljard euro.

Tegoeden banken per ultimo kwartaal

Tegoeden banken per ultimo kwartaal