Aanvoerwaarde schol gestegen

In 2011 is de aanvoerwaarde van schol toegenomen met 11 procent ten opzichte van 2010. De waarde van op Nederlandse afslagen verhandelde schol was 69 miljoen euro. Zowel de prijs als de hoeveelheid aangevoerde schol steeg.
De aanvoerwaarden van tong, tarbot en garnalen zijn in 2011 gedaald. Dit kwam vooral door lagere prijzen, maar ook werd minder vis aangevoerd. Driekwart van de totale waarde van de aangevoerde verse vis in Nederlandse havens bestaat uit schol, tong, tarbot en garnalen.

Aanvoerwaarden tong, tarbot en garnalen gedaald

De waarde van de aangevoerde tong kwam in 2011 uit op 101 miljoen euro, een daling van 12 procent. Deze daling zit vooral in de afname van de aanvoer (-10 procent). Tarbot daalde met 1 procent tot een waarde van 20 miljoen euro. De aanvoerwaarde van garnalen nam fors af tot 28 miljoen euro. Dat is een daling van 34 procent ten opzichte van 2010. Naast de lage prijs in 2011 was er ook een daling in de aanvoer van 11 procent. In het voorjaar is de garnalenvloot vier weken niet uitgevaren vanwege de lage prijzen.

Aanvoerwaarde tong, schol, garnaal en tarbot 1994 - 2011*

2012-vis-g2

Aanvoerprijs garnalen sterk gedaald

De prijs van aangevoerde garnalen daalde in 2011 met 25 procent ten opzichte van 2010 tot 2,03 euro per kilo. Sinds 1997 is de prijs niet zo laag geweest. Ook bij tong en tarbot daalde de prijs. Bij tong was de gemiddelde prijs bij de visafslagen 11,14 euro per kilo, een afname van 3 procent. De tarbot bracht 10,34 euro per kilo op voor de vissers, een afname van 2 procent. De schol deed het in 2011 iets beter dan in 2010. Met een stijging van 8 procent kwam de kiloprijs uit op 1,42 euro. Ondanks deze stijging blijft de scholprijs nog steeds laag.

Aanvoerprijzen tong, schol, garnalen en tarbot 1994 - 2011*

2012-vis-g1
 Marius Reitsema 

Zee- en kustvisserij; vloot, visvangst en productie aquacultuur

Zee- en kustvisserij; prijs aangevoerde vis op Nederlandse afslagen