Bijstelling

De cijfers over het vierde kwartaal van 2011 en het jaarcijfer van 2011 zijn voorlopig en worden definitief vastgesteld bij de publicatie over het eerste kwartaal van 2012. Enkele cijfers over het derde kwartaal van 2011 zijn bijgesteld ten opzichte van de eerdere publicatie als gevolg van nagekomen informatie. Deze cijfers zijn nu definitief.