Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Een beschrijving van de factoren die van invloed zijn op de kans op werkhervatting voor personen die zijn ingestroomd in de WW. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)