Polen: forse stijging handel in 2010

De Nederlandse goederenhandel met Polen is in 2010 flink gestegen. De invoer steeg met 29 procent tot 4,6 miljard euro. De uitvoer groeide met 24 procent en bedroeg 7,4 miljard euro. Deze toenames liggen ruim boven de toename van de totale Nederlandse goederenhandel. De totale in- en uitvoer steeg in 2010 met respectievelijk 21 en 20 procent in vergelijking met 2009.

Invoer: machines ruim een kwart gestegen

Polen leverde voor 1,8 miljard euro aan machines in 2010. Dit is 27 procent meer dan in 2009. De invoer bestaat voor 40 procent uit machines. In vergelijking met 2009 is dit aandeel gelijk gebleven. Het zijn vooral computers, telecommunicatietoestellen en auto’s die vanuit Polen naar Nederland worden gehaald.

Invoer machines uit Polen

polen-g1

Meer auto’s ingevoerd

Uit Polen worden zowel vrachtauto’s als personenauto’s ingevoerd. In 2010 is het aantal ingevoerde vrachtauto’s met 46 procent gestegen tot ruim 7 duizend. Ook het aantal ingevoerde personenauto’s nam toe en wel met 3 600 stuks tot bijna 11 duizend. Van alle in Nederland ingevoerde personenauto’s komt 2 procent uit Polen.

Invoer nieuwe auto’s uit Polen

polen-g2

Uitvoer: chemie en machines

De uitvoer naar Polen is in 2010 met bijna 1,5 miljard euro toegenomen tot 7,4 miljard euro. Tweederde van deze toename is toe te schrijven aan de export van chemie en machines. Het zijn vooral medicijnen, kunststof, computers, computeronderdelen en voertuigen die meer zijn uitgevoerd.

Uitvoer naar Polen, 2010

poleng3

Wiel Packbier

Bron: StatLine