Realisaties: transportmiddelenindustrie

In november 2011 heeft de transportmiddelenindustrie wederom meer omgezet dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag was eveneens groter. De waarde van de orderontvangsten lag echter op een lager niveau dan een jaar eerder. De prijzen zijn in een jaar tijd licht gestegen. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal bijna een kwart groter dan het jaar ervoor.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2011)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2011)

Meer omzet

In november 2011 was de omzet van de transportmiddelenindustrie 11 procent hoger dan een jaar eerder. Het bedrag aan verkopen werd positief beïnvloed door licht gestegen afzetprijzen. Het aantal werkdagen ten opzichte van vorig jaar bleef gelijk.

De toegenomen omzet werd grotendeels veroorzaakt door de buitenlandse omzet. Daar nam de omzet met 16 procent toe. Het bedrag aan binnenlandse verkopen steeg met bijna 4 procent.

Orderontvangsten lager

Ten opzichte van een jaar eerder was de waarde van de orderontvangsten in november 15 procent lager. De vraag uit het buitenland nam 17 procent af. In eigen land nam de vraag bijna 6 procent af.

Lichte prijsstijging

De afzetprijzen stegen in een jaar tijd met 1 procent. Binnenlandse klanten zagen de prijzen iets meer stijgen dan buitenlandse afnemers.

Productietoename neemt af

In november 2011 heeft de transportmiddelenindustrie opnieuw meer geproduceerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag nam het productievolume met bijna 5 procent toe. Deze toename is echter de minst sterke in ruim anderhalf jaar tijd.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2011 bijna een kwart groter dan een jaar eerder. De vier voorgaande kwartalen was dit volume gemiddeld bijna 35 procent groter dan het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)