Italië: sterkste importstijging sinds 1996

In 2010 heeft Nederland voor 7 miljard euro aan goederen uit Italië ingevoerd. Dit is ruim 13 procent meer dan in 2009. Dit is de grootste toename sinds 1996, toen steeg de importwaarde met 17 procent. De uitvoer naar Italië is met 16 procent toegenomen tot bijna 19 miljard euro. Dit is de grootste stijging sinds 2000.

Italië blijft in top 5 belangrijkste exportlanden

Het aandeel van Italië in de totale Nederlandse uitvoer is de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen. Met een aandeel van 5 procent in 2010 is Italië het vijfde exportland voor Nederland. Bij de invoer staat Italië met een aandeel van iets meer dan 2 procent nog net in de top 10.

Belangrijkste exportlanden

2011-italie-g1

Uitvoer: machines

De Nederlandse export naar Italië bestaat voor bijna 30 procent uit machines. Vooral computers, telecommunicatietoestellen en elektrische apparaten werden meer uitgevoerd. De export van printers is licht in waarde gedaald.

Invoer stijgt 840 miljoen euro

In 2010 is de invoer uit Italië met ruim 800 miljoen euro gestegen tot 7,2 miljard euro. Vrijwel alle goederencategorieën zijn in waarde toegenomen. Medicijnen, ijzer en staal en groenten en fruit zijn belangrijke importproducten. Maar bij Italië wordt vooral gedacht aan kleding en schoenen. Voor wat betreft schoenen is Italië in 2010 op twee na de belangrijkste leverancier. In 2009 was dit nog een plaats lager. Bij kleding blijft Italië de vierde belangrijkste leverancier. 

Import uit Italië

2011-italie-g2

Wiel Packbier
Bron: StatLine