Duitsland: export met 20 procent toegenomen in 2010

Nederland heeft in 2010 voor ruim 90 miljard euro aan goederen naar Duitsland uitgevoerd. Dit is 20 procent meer dan in 2009. Hiermee steeg de uitvoer naar Duitsland net zo hard als de totale Nederlandse uitvoer in 2010. De import uit Duitsland bedroeg 59 miljard euro in 2010. De invoer uit Duitsland steeg met 12 procent echter minder hard en ook minder dan gemiddeld. De totale Nederlandse invoer nam in 2010 met 21 procent toe.

Handelsoverschot naar recordhoogte

In 2010 is het overschot op de goederenhandelsbalans met Duitsland met bijna 9 miljard euro toegenomen tot ruim 31 miljard euro. Het handelsoverschot met Duitsland is nog nooit zo hoog geweest. Het totale Nederlandse handelsoverschot bedroeg in 2010 bijna 40 miljard euro.

Handelsoverschot met Duitsland

2011-dtsl-g1

Kwart van de export bestaat uit machines

Met een aandeel van 23 procent in de uitvoer zijn machines het belangrijkste exportproduct naar Duitsland. De exportwaarde is ten opzichte van 2009 met ruim 3 miljard euro toegenomen tot 21 miljard euro. Vooral de uitvoer van computers, telecommunicatietoestellen en microprocessors is flink gestegen. De export van kantoormachines (printers) daalde licht.

Invoer chemie en machines met 13 procent toegenomen

Machines en chemie bepalen het beeld van de invoer uit Duitsland. Beide categorieën zijn in 2010 met 13 procent in waarde toegenomen. Er werden onder andere bijna 16 duizend nieuwe personenauto’s ingevoerd. Hiermee komt een vijfde van alle in Nederland geïmporteerde nieuwe auto’s uit Duitsland.

Belangrijkste handelspartner

Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse uitvoer lag in 2010  met 24,3 procent op hetzelfde niveau als in 2009. Het aandeel van Duitsland in de totale invoer nam echter met 1,4 procentpunt af tot 17,8 procent. Dit komt onder meer door het groeiend  aandeel van China. Het aandeel van China in de invoer nam in 2010 met 1,3 procentpunt toe tot 9,3 procent.

Belangrijkste importlanden van Nederland, 2010

2011-dtsl-g2

Wiel Packbier

Bron: StatLine