België: aandeel invoer onder de 10 procent in 2010

Voor het eerst sinds 2001 is het aandeel van België in de totale Nederlandse goedereninvoer onder de 10 procent gezakt. Het aandeel is in 2010 gedaald naar 9,6 procent. Hierdoor komt de positie van België als 2e belangrijkste handelspartner in het geding. Het verschil met China, nu derde, bedraagt nog slecht 0,3 procentpunt.

Handel met België

2011-bel-g1

Aandeel in export nagenoeg gelijk

Het aandeel van België in de Nederlandse uitvoer is in 2010 met iets meer dan 11 procent nagenoeg gelijk aan 2009. De tweede positie van België op de ranglijst van belangrijkste exportlanden komt niet in gevaar.

Invoer: +16 procent

In 2010 werd voor 32 miljard euro aan goederen uit België ingevoerd.  Dit is 16 procent meer dan in 2009. De invoer van ruwe aardolie en aardolieproducten (6 miljard euro; +50 procent) steeg het sterkst. Dit komt vooral door de gestegen olieprijzen. Tevens is de invoer van auto’s in 2010 met een half miljard euro toegenomen tot 3,2 miljard euro. Er werden onder meer bijna 23 duizend nieuwe personenauto’s ingevoerd.

Belangrijke import- en exportproducten met België, 2010

2011-bel-g2

Uitvoer stijgt harder dan invoer

De export naar België bedroeg in 2010 ongeveer 41 miljard euro aan goederen. Dit is 19 procent meer dan in 2009. Net zoals bij de invoer zijn ook bij de uitvoer de olie en olieproducten de grootste stijger. Maar ook de chemie-export (8 miljard euro; +29 procent) is flink in waarde toegenomen. Vooral de categorie organische chemische producten droeg hieraan bij.

Handelsoverschot toegenomen

Het overschot op de handelsbalans met België is in 2010 met ruim 2 miljard toegenomen tot 9,4 miljard euro. De helft van deze toename komt uit de chemie. Hier bedroeg het overschot meer dan 1 miljard euro.
 
Wiel Packbier

Bron: StatLine