Terugval omzet van markt- en opinieonderzoekers

De omzet van de markt- en opinieonderzoekbureaus is in het derde kwartaal van 2011 met 1,3 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder. De afgelopen vijf jaar kende de sector over het algemeen omzetgroei. Sinds de economische crisis van eind 2008 is dit nu het derde kwartaal met een omzetdaling.

Kleiner volume

De omzetdaling van de markt- en opinieonderzoekbureaus in het derde kwartaal van 2011 is toe te schrijven aan de eerste volumekrimp sinds het tweede kwartaal van 2010. De afgelopen vijf jaar volgde de omzetontwikkeling hetzelfde patroon als dat van het aantal verleende diensten in de sector. Beide hadden een piek in het tweede kwartaal van 2008, met voor de omzet een jaar-op-jaar groei van meer dan 20 procent. Sinds het eerste kwartaal van 2009 is de omzetgroei niet meer boven de 10 procent uitgekomen.

Ontwikkeling omzet en volume markt- en opinieonderzoekbureaus

Ontwikkeling omzet en volume markt- en opinieonderzoekbureaus

Prijzen stijgen maar licht

De prijzen die de markt- en opinieonderzoekbureaus hanteren, namen in 2010 en 2011 bescheiden toe. In de laatste vijf kwartalen bleef de prijsontwikkeling achter bij de inflatie van die periode. Daarbij kon de lichte prijsstijging in het derde kwartaal 2011 een omzetdaling niet voorkomen.

Prijsontwikkeling markt- en opinieonderzoekbureaus en inflatie

Prijsontwikkeling markt- en opinieonderzoekbureaus en inflatie

Meer concurrentie door meer eenmanszaken

De prijzen staan mogelijk onder druk door toegenomen concurrentie in de markt- en opinieonderzoekbranche. De concurrentie is vooral vergroot door een forse groei van het aantal bedrijven in deze branche. Het totaal aantal bedrijven nam toe van 2,6 duizend op 1 januari 2006 tot 4,3 duizend op 1 januari 2010. Dit is een stijging van bijna 70 procent. Daarbij lieten voornamelijk de eenmansbureaus een forse groei zien. Hun aantal is bijna verdubbeld tot net boven de 3 duizend op 1 januari 2010.

Lia Siebeling

Bron: StatLine, Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, SBI 2008