Exportgroei verder afgenomen

In het derde kwartaal van 2011 groeide de uitvoer van goederen en diensten met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei van de uitvoer is in 2011 steeds verder teruggelopen. In 2010 steeg de uitvoer nog met dubbele cijfers. Ook de invoer vertoont een afvlakkende groei. In het derde kwartaal steeg de invoer van goederen en diensten met 1,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De invoer van diensten nam zelfs af, met bijna 2 procent.

Groei wederuitvoer sterk teruggevallen

De uitvoer van Nederlandse goederen groeide in het derde kwartaal met 2,8 procent. Het groeitempo was in het tweede kwartaal al sterk afgenomen. De uitvoer van (Nederlandse) diensten kromp met 0,2 procent. Dit is de eerste krimp sinds eind 2009. De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de handel in royalty’s en licenties. De wederuitvoer groeide met 3,6 procent, een sterke afvlakking van het groeitempo in vergelijking met de 8,1 procent groei in het tweede kwartaal. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Vooral bij aardolieproducten en chemische producten nam het groeitempo van de wederuitvoer af.

Internationale handel in goederen

Internationale handel in goederen

Ruilvoet verslechterd

In het derde kwartaal van 2011 namen de prijzen van de ingevoerde producten sneller toe dan de prijzen van de uitgevoerde producten. Hiermee verslechterde de (interne) ruilvoet, de verhouding tussen de invoer- en de uitvoerprijzen.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.
Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina's Internationale handel.