WWIK

De uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) zijn een bijzondere vorm van bijstandsuitkeringen. Deze wet (die door het huidige kabinet in 2012 wordt afgeschaft) is speciaal gericht op kunstenaars die een eigen beroepspraktijk willen opstarten. De wet biedt kunstenaars de mogelijkheid om het inkomen aan te vullen indien zij met hun artistieke werk (nog) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.