Transportmiddelenindustrie in de plus, vooruitzichten somber

Al vanaf begin 2011 laat de transportmiddelenindustrie forse groeicijfers zien. In het derde kwartaal was de productie bijna 20 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Lage productiewaarden in 2010 en een toename van de export in 2011 lagen hier aan ten grondslag. De vooruitzichten zijn echter minder positief.

Lage productie in 2010

Een verklaring voor de forse groeicijfers bij de transportmiddelenindustrie in 2011 zijn de lage productiewaarden in 2010. Mogelijk zijn orders voor transportmiddelen zoals schepen en vrachtwagens uitgesteld tot de tweede helft van dat jaar. Pas in het derde kwartaal van 2010 was de orderontvangst terug op het niveau van voor het dieptepunt in 2009. Dit leidde tot grote groeicijfers in 2011. De meeste overige branches binnen de industrie waren in 2010 al hersteld, de transportmiddelenindustrie liep in 2010 qua herstel achter. De transportmiddelenindustrie is een conjunctuurgevoelige branche binnen de industriesector.

Ontwikkeling productie en orderontvangst

Ontwikkeling productie en orderontvangst

Productiegroei transportmiddelen dankzij buitenlandse orders

De productiegroei van de transportmiddelenindustrie is vooral toe te schrijven aan de toename van de buitenlandse orderontvangst. De buitenlandse orderontvangst groeide sterk in de loop van 2010, terwijl de binnenlandse orderontvangst stagneerde. De meeste orders voor transportmiddelen kwamen binnen in het vierde kwartaal van 2010.

Ontwikkeling orderontvangst transportmiddelenindustrie

Ontwikkeling orderontvangst transportmiddelenindustrie

Vooruitzichten somber

De vooruitzichten voor het vierde kwartaal 2011 zijn somber. Binnen de transportmiddelenindustrie is er enige maanden vertraging tussen toe- of afname van de orders en een hiermee corresponderende toe- of afname van de productie. Bij de scheepsbouw is deze periode nog wat langer. Dit verklaart ook dat de productie in het derde kwartaal nog is toegenomen, terwijl de orderontvangst een sterke daling liet zien. In het derde kwartaal nam de waarde van de orderontvangsten met ruim 25 procent af ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse- als buitenlandse markt namen de orderontvangsten af. Ook het oordeel over de orderpositie is negatief.

Carlo Driesen

Bronnen: